top of page

Nechte své bohaství 
růst

Private Wealth Group je soukromá skupina, která se v České republice specializuje na služby a zákaznický servis v oblasti Private Wealth - správa soukromého bohatství.

Senior Couple

Pomáháme
jednotlivcům a rodinám 
v každé ze tří fází života

Tvorba bohatství obvykle vyžaduje vizi, pevnou vůli a je výsledkem tvrdé práce i štěstí. K jeho zachování už ale výše uvedené nestačí. 
K ochraně a růstu bohatství potřebujete promyšlený plán podložený strategií s celou řadou oborových specialistů.

Akumulace bohatství

Náš přístup k řízení investic a navyšování majetku klientů je postaven na jasné vizi. K tomuto účelu využíváme všechny dostupné právní formy i lokální nástroje správy majetku v ČR nebo vhodné zahraniční alternativy. 

Abstract Architecture

Ochrana bohatství

Schopnost zachovat a ochránit již vytvořené bohatství rozhoduje o Vaší budoucnosti. Ať se jedná o materiální, intelektuální, sociální formu  vašeho bohatství nebo jejich kombinaci, poskytneme vám kvalitní poradenství a řešení. 

Transfer bohatství

Vytvoření vhodné strategie v oblasti mezigenerační správy Vašeho majetku a jeho následného rozdělení mezi potomky hraje zásadní roli ve schopnosti členů Vaší rodiny těžit z vytvořeného kolektivního bohatství.

Milníky skupiny PWG

Posuňte níže a dozvíte se o cestě naší skupiny

ROK

2013

Na počátku je vždy myšlenka.

Fascinováni historií i velikostí trustového průmyslu v zahraničí se Pavel Kolář a Ing. Peter Kováčik setkávají v hotelu Beseda Prague nad nově se rodícím institutem svěřenské fondy.

ROK

2015

Zakládáme společnost Svěřenská správa

Vytváříme kontury našeho obchodního modelu, spouštíme první webovou prezentaci služeb a s právníky z kanceláře Seddons  transplantujeme jejich anglosaské zkušenosti s trusty do českého prostředí. 

City View

Aktuality

Členové skupiny
Private Wealth Group

svsp-logo-onecolor inverzni-(na_tmave_po
Cream and Brown Elegant Fashion Business
WE_edited.png
OBR1_edited.png
bottom of page